ค้นหาตัวแทนจำหน่าย คลิก

ตัวแทนจำหน่ายมีกี่ระดับ

ตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ระดับต่างๆขึ้นอยู่กับการสต็อกสินค้าและทีมงานในสาย มีทั้งหมด 19 ระดับ เรียงจากระดับล่างไปบนสุดดังนี้

ระดับชื่อตำแหน่ง
1Red
2Bronze 1
3Bronze 2
4Silver 1
5Silver 2
6Gold 1
7Gold 2
8Gold 3
9Platinum 1
10Platinum 2
11Platinum 3
12Diamond 1
13Diamond 2
14Diamond 3
15Diamond 4
16Black Diamond 1
17Black Diamond 2
18Black Diamond 3
19Black Diamond 4
20conqueror ผู้พิชิต

สมัครตัวแทนจำหน่ายอย่างไร

ตัวแทนระดับที่ 1 แบบ RED คือเริ่มต้นที่เปิดบิลสั่งซื้อสินค้า 1500 บาทขึ้นไป ท่านจะได้สินค้าในราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก และสามารถคละสินค้าได้ทุกตัวในแบรนด์11. ตัว

ตัวแทนระดับที่ 2 ขึ้นไปต้องสต็อกสินค้า มีการสั่งจำนวนที่มากขึ้นเพื่อให้สามารถรับตัวแทนย่อยระดับที่ 1 ได้

สามารถสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือสมัครตัวแทนได้ที่ Line : @shining1

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

เมื่อเปิดบิลท่านจะได้บัตรตัวแทนจำหน่ายใช้ประกอบการขาย ซึ่งจะออนไลน์บนเว็บไซต์ และข้อมูลสินค้าสื่อที่ใช้ในการขาย.นอกจากกำไรของสินค้าหลังการขายแล้ว และ ได้รับสะสมคะแนนในสินค้าทุกตัว ซึ่งแต่ละสินค้าคะแนนจะไม่เท่ากัน สามารถแลกคะแนนเป็นของรางวัลต่างๆ เช่นทองคำ หรือทัวร์ต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในปีนั้นๆของทางบริษัทกำหนด

กติกาการเป็นตัวแทนจำหน่าย

ทุกคนต้องขายสินค้าตามราคาที่บริษัทกำหนด รวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ให้ใช้ตามของบริษัทซึ่งจะมีการจัดทุกเดือน

ผู้ใดที่ทางบริษัทได้รับแจ้งว่าก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น ขายสินค้าตัดราคาหรือรับสินค้าปลอมแปลงผสม บริษัทขอระงับการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที รวมถึงสิทธิต่างที่จะได้รับเช่นคะแนนสะสมแต้ม จะถูกตัดสิทธิทั้งหมด