เลขพัสดุ

รหัสพัสดุ รอบส่งวันที่ 22/1/64

Flash Express
สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/tracking

1 TH0117YMXNG7B คุณ
สุวิตา ประกายทอง
2 TH0150YMY6X5B คุณ พัชรินทร์ กุสุโมทย์
3 TH0203YMXCJ7C คุณ สุขฤดี โดดสกุล
4 TH3101YMX8K8A คุณ เจนจิรา สุดสุข
5 TH6505YMX5S9C คุณ เบลล์ รัชฎากรณ์

ถ้าไม่พบชื่อกรุณาแจ้งกลับแอดมินในช่องทางที่สั่งซื้อค่ะ
Line : คลิก
Fanpage : คลิก

 

You may also like...