เลขพัสดุ

รหัสพัสดุ รอบส่งวันที่ 30/7/63

ไปรษณีย์ไทย
สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th

1 ED184390610TH คุณ นภา
2 ED184390623TH คุณ ธนกร
3 ED184390637TH คุณ นาซาอี
4 ED184390645TH คุณ ณัฐลิตา

Flash Express
สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/tracking

1 TH0117GHESB0A คุณ กิตภูมิ
2 TH6408GHEYB8A คุณ ขวัญฤดี ทิพเนตร
3 TH0104GHEE66B คุณ จรินา จันทร์ณรงค์
4 TH4901GHEAH6B คุณ จินดารัตน์ มูลทรัพย์
5 TH7004GHF2H3E คุณ ธนกฤต ยิ้มอนันต์
6 TH5610GHEC33F คุณ ธนวดี กล่ำฉำ
7 TH4201GHE8S1B คุณ นภาราช ปรุงฆ้อง
8 TH0126GHFFK9C คุณ เปมิกา พิกุลวงศ์เจริญ
9 TH2104GHEZY1C คุณ พลอยนภัส อักษราชูปถัมฐ์
10 TH3701GHFBM1E คุณ ระพีพัฒน์ พงษ์กสินากร
11 TH0120GHEU56D คุณ สุธิดา หมื่นกันยา
12 TH0116GHEW07A คุณ อรทัย หนูแก้ว
13 TH6406GHF5M0A คุณ อุมาสินี แก้วประดับ
14 TH1308GHFDJ5I คุณ อุไร สุขอร่าม

ถ้าไม่พบชื่อกรุณาแจ้งกลับแอดมินในช่องทางที่สั่งซื้อค่ะ
Line : คลิก
Fanpage : คลิก

 

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น