เลขพัสดุ

รหัสพัสดุ รอบส่งวันที่ 6/4/64

Flash Express
สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/tracking

1 TH680216Y5GY7G คุณ กฤษณี พัฒน์มณี
2 TH013016YBD50A คุณ กัญจริยา ดีล้อม
3 TH421716YAMK0H คุณ
ขัติยาภรณ์ ศรีโยธี
4 TH711516YB4D9A คุณ จิราพร เต้าตะโร
5 TH331216Y4WT9G คุณ
จุฑาทิพย์ มือชัยภูมิ
6 TH011416YCAG4B คุณ
ณัฐวุฒิ ทรัพย์บุญมี
7 TH011216YB020A คุณ
ณิชาภัทร พวงน้อย
8 TH011316Y9XY9B คุณ ต่วย
9 TH020416Y9SP9B คุณ ธนา ทองเชื้อ
10 TH430716YA601O คุณ
เนียม ภูแข่งหมอก
11 TH541216YBGD7A คุณ พงศธร ภูมิยิ่ง
12 TH012016YBM13D คุณ พัทธนันท์ ปิ่นสุข
13 TH391316Y4TH2B คุณ
พิศมัย พิมพ์พงษ์
14 TH720116YCGG2B คุณ เพลินศิริ หอสกุล
15 TH640116YB8C2N คุณ
วาสนา วิเชียรฉาย
16 TH380116Y9AK5A คุณ
ศิริลักษณ์ มูลขุนทด
17 TH440116Y9P89A คุณ
สิทธิศักดิ์ โพยพา
18 TH200716YAQF5H คุณ
สิริวิมล เป้ดทองหลวง
19 TH210116Y58J0N คุณ สุชาเกตุมณี พุ่ม
20 TH040216YAV33C คุณ สุพรรณนิดา
21 TH011416Y53S6E คุณ หญิง
22 TH630616YACZ4E คุณ
อรัญญา สุวรรณโชติ

ถ้าไม่พบชื่อกรุณาแจ้งกลับแอดมินในช่องทางที่สั่งซื้อค่ะ
Line : คลิก
Fanpage : คลิก

 

You may also like...