ช่วยเรื่องอะไร

 • นอนหลับดี
 • ลดภูมิแพ้
 • หายใจสะดวกขึ้น
 • บรรเทาหวัด คัดจมูก
 • ฆ่าเชื้อไรฝุ่น
 • อ่อนโยนกับเด็กทารก

สารสกัด

 • Lavender ลดความวิตกกังวล ความเครียด
 • Chamomile หลับดี หลับลึก หลับสนิท
 • Eucalyptus ผ่อนคลาย หายใจโล่ง
 • Shallots บรรเทาหวัด คัดจมูก
 • Clove ฆ่าเชื้อไรฝุ่น

วิธีใช้

โปรโมชั่น

รีวิว