1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ ด้วย อีเมล และพาสเวิร์ดที่ระบุไว้
ลิงก์ http://www.shining.in.th/member

2. เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่ “สร้างบัตรใหม่”

3. กรอกข้อมูลของตัวแทนที่จะออกบัตร ให้ถูกต้องและครบถ้วน จากนั้นกด “บันทึก”

4. แนบรูปภาพตัวของตัวแทนลงในบัตร
4.1 คลิกปุ่ม “เลือกไฟล์” เลือกรูปภาพที่ต้องการ
*แนะนำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และถือสินค้า เพื่อความสวยงาม
4.2 กดบันทักข้อมูล

5. ดูบัตรตัวแทนที่สร้าง

6. บัตรตัวแทนที่ออกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แคปเจอร์รูปส่งให้ตัวแทนเจ้าของบัตรได้เลย