เลขพัสดุ

ไปรษณีย์ไทย
สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://track.thailandpost.co.th

1 EX471073789TH คุณ กฤษติพงศ์
2 EX471073744TH คุณ พลับพลึง
3 EX471073758TH คุณ สัญชัย
4 EX471073735TH คุณ พิทวัส
5 EX524313894TH คุณ สมร
6 EX471073792TH คุณ ชุลกุรนัยน์

Flash Express
สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ https://www.flashexpress.co.th/tracking

1 TH0115XPSH26B คุณ ศัพท์มงคล
2 TH6501XPSQJ5A คุณ เบญจพร
3 TH0306XPS6C6D คุณ สมพงษ์
4 TH2001XPSXS1D คุณ ปภัสสิริย์
5 TH2506XPT2B3D คุณ เมธา
6 TH0406XPT6N8D คุณ เนตรนภา
7 TH6601XPTCJ8C คุณ สุกัญญา

ถ้าไม่พบชื่อกรุณาแจ้งกลับแอดมินในช่องทางที่สั่งซื้อค่ะ
Line : คลิก
Fanpage : คลิก

 

You may also like...